maandag 3 januari 2022

Bijlage Beleidsregel Arbocatalogi 2019

Update van de Bijlage d.d. 01-01-2022
("2019"in de titel blijft wel gehandhaafd)Werkgebied (branche/sector/landelijk)Voorschriften Arbeidsomstandigheden
wetgeving
Risico’s op het gebied van arbeidsomstandighedenArbocatalogus/Datum toetsbrief Nederlandse Arbeidsinspectie
    
Aardappelen, groente en fruit, detailhandelArbowetFysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s)Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit
  
artikelen 58 en 1112 december 2008
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.23.143.175.25.35.45.57.27.37.47.4a7.57.67.78.18.28.3 en 8.4 
Aardappelen, groente en fruit, groothandelArbowetFysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedragArbocatalogus AGF Groothandelfonds
  
artikelen 89 en 1312 december 2008,
  
Arbobesluit15 september 2011
  
artikelen 3.24.14.24.164.174.185.25.35.45.56.16.76.86.96.106.10a6.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.27.4a7.57.77.11a7.177.17a7.17c7.188.18.2 en 8.4en
  
 24 juli 2014
AfbouwArbowetInrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffenArbocatalogus voor de afbouw
  
artikelen 358 en 1116 december 2009,
  
Arbobesluit3 mei 2010
  
artikelen 3.153.174.14.1b4.1c4.24.2a4.34.44.10a4.114.124.134.154.164.174.184.194.204.234.62b5.15.25.35.45.55.66.16.36.46.76.86.96.106.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.17.27.37.47.4a7.57.67.77.87.97.107.117.11a7.127.137.147.157.167.17c7.187.18a7.18b7.207.327.348.18.28.3 en 8.4en
  
Arboregeling19 juli 2010
  
artikel 4.32a 
AfvalbrancheArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME, aerosolen/ hulpstoffen, legionella, verontreinigde/ asbesthoudende grond, oplosmiddelhoudend afval, teer, kwarts), biologische agentia (contact met biologisch actieve stof en afval), arbozorg, bouwproces, inrichting arbeidsplaatsen (rioolreiniging, elektrische installaties, luchtkwaliteit, brand/explosie, valgevaar, vallende voorwerpen, verkeer, meten gasconcentratie, damp-gas-luchtmengsel), voor gebruik gekeurde arbeidsmiddelenArbocatalogus Afvalbedrijven
  
artikelen 35815 en 181 oktober 2009,
  
Arbobesluit23 december 2009,
  
artikelen 2.152.262.272.282.292.302.31 t/m 2.353.13.23.3 t/m 3.53.5a t/m 3.5g3.93.113.13 t/m 3.174.1 t/m 4.74.10 t/m 4.10d4.11 t/m 4.204.45 t/m 4.47c4.51a, vierde lid4.54d4.844.854.874.87a4.87b4.894.914.934.954.1025.1 t/m 5.65.11, 5.53, 6.16.26.36.46.6 t/m 6.116.11a t/m 6.11e7.27.37.4 t/m 7.11a7.17c7.187.18a7.207.34, eerste lid, en 8.1 t/m 8.413 juli 2011,
  
 10 september 2013,
  
 23 juni 2015,
  
 22 februari 2018,
  
 14 augustus 2018 en
  
 21 juni 2019
Akkerbouw en vollegrondsteeltArbowetInrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, strodekken, hogedrukreiniger), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, onkruid wieden en schoffelen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), persoonlijke beschermingsmiddelen, jongerenArbocatalogus
  
artikel 10Akkerbouw en Vollegrondsteelt
  
Arbobesluit14 december 2009 en
  
artikelen 1.361.371.393.23.43.53.5c3.5d3.5e3.143.163.174.64.74.1054.1065.25.35.45.56.1, eerste en tweede lid6.36.46.11a t/m 6.11e7.27.37.47.4a7.57.67.77.11a7.17a7.17b7.17c7.188.18.28.3 en 8.413 september 2017
AmbulancezorgArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting (beeldschermwerk, zwangeren), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, biologische agentia (infectieziektes), persoonlijke beschermingsmiddelenArbocatalogus voor de sector Ambulancezorg
  
artikelen 345811 en 1830 september 2009,
  
Arbobesluit9 december 2009 en
  
artikelen 1.422.154.854.87 t/m 4.87b4.894.914.934.954.974.984.99, tweede lid4.1024.1054.1095.2 t/m 5.65.7 t/m 5.125.13a6.6 t/m 6.118.2 en 8.310 maart 2015 en
  
Arboregeling29 augustus 2018
  
hoofdstuk 5 
Apotheken, openbareArbowetFysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentiaArbocatalogus voor de openbare apotheken
  
artikelen 3, tweede lid,2 april 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 1.422.153.5c tot en met 3.5e4.24.34.64.164.914.1095.2 tot en met 5.55.9 tot en met 5.12, 
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.1 en 5.2 
ArchitectenArbowetFysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (verlichting, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (stress)Arbocatalogus Architecten
  
artikelen 35 en 824 september 2009
  
Arbobesluiten
  
artikelen 2.153.195.45.75.85.95.105.115.125.156.16.26.36.46.66.76.86.96.10 en 6.1127 januari 2011
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
    
Banden en wielenArbowetGevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding), persoonlijke beschermingsmiddelenArbocatalogus voor de banden- en wielenbranche
  
artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid10 augustus 2009,
  
Arbobesluit20 januari 2012,
  
artikelen 3.23.174.1c, eerste lid4.16, tweede lid4.185.25.35.56.7 t/m 6.11,7.27.4a7.47.67.77.11a en 8.1 t/m 8.38 maart 2013,
  
 27 mei 2016 en
  
 9 juni 2016
    
BestratingenArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelenArbocatalogus Bestratingen
  
artikelen 358 en 1114 december 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 2.153.23.153.173.265.15.25.35.55.65.126.16.76.86.96.106.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.27.3, .7.47.57.67.77.11a7.127.137.147.157.16 
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.1 en 5.2 
BetonmortelindustrieArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), fysieke belasting (beeldscherm-werk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)Arbocatalogus Betonmortel
  
artikelen 35810 en 1123 december 2009
  
Arbobesluit8 oktober 2012,
  
artikelen 2.153.113.133.143.154.1c4.24.165.1 t/m 5.65.7 t/m 5.126.36.76.86.96.106.116.11a t/m 6.11d7.27.3 t/m 7.11a7.12 t/m 7.167.17 t/m 7.17d7.188.1 en 8.29 oktober 2015 en
  
Arboregeling10 juli 2020
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
BetonproductenindustrieArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en acculaadplaatsen en besloten ruimten), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie)Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie
  
artikelen 358 en 1816 juli 2009,
  
Arbobesluit23 juli 2014 en
  
artikelen 2.153.23.33.43.53.5a3.5b3.5c3.5d3.5e3.5f3.5g3.63.73.83.113.123.133.143.153.164.1c4.24.44.64.10a4.10c4.10d4.205.25.35.45.56.76.86.106.117.27.37.47.4a7.57.67.77.11a7.157.187.18a7.207.237.23a7.23d en 8.410 juli 2020
BinnenvaartArbowetGevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie) inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, tankschepen), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, hoogte waaronder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen)Arbocatalogus binnenvaart
  
artikelen 3581011 en 1511 februari 2009,
  
Arbobesluit8 april 2010
  
artikelen 1.1, vijfde lid1.361.373.23.43.5g3.5h3.103.153.163.174.1c4.34.44.64.61a4.87b4.1065.25.35.57.37.47.4a7.57.77.237.23a7.23b7.23c7.23d7.247.257.267.277.297.308.2 en 8.4en
  
Arboregeling11 april 2012
  
artikelen 4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.13 en 4.14 
BioscoopbedrijfArbowetGevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)Arbocatalogus bioscoopbedrijf
  
artikelen 3, eerste en tweede lid811 en 152 augustus 2011 en
  
Arbobesluit1 februari 2012
  
artikelen 1.422.153.22.53.93.194.1c4.24.2a4.34.44.54.64.74.10d4.1054.1065.25.35.45.5, 5.78, 5.85.95.105.115.127.27.37.4a7.57.67.77.11a7.137.23a7.23b8.18.2 en 8.3 
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
Bloembollenteelt en -handelArbowetInrichting arbeidsplaats (opslag luchtwielen, zekeren machines en materieel), arbeidsmiddelen (kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen, werken op hoogte, hogedrukreiniger, handpalletwagen), fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelenArbocatalogus Bloembollenteelt en -handel
  
artikel 810 en 1811 december 2009 en
  
Arbobesluit5 september 2017
  
artikelen 1.361.371.393.23.43.53.5c3.5d3.5e3.143.163.174.64.74.1054.1065.25.35.55.7 t/m 5.126.1, lid 1 en 26.36.46.11a t/m 6.11e7.27.37.47.4a7.57.67.77.11a7.17a7.17b7.17c7.188.18.28.3 en 8.4 
  
Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3 
BloemendetailhandelArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk),Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel
   
artikel 3 en 15, derde lidfysieke belasting (ergonomie),25 augustus 2008,
   
Arbobesluitbedrijfshulpverlening25 augustus 2011 en
   
artikelen 2.155.25.35.4 en 5.5 11 januari 2019
BloemenveilingenArbowetFysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)Arbocatalogus Bloemenveilingen
  
artikelen 3, tweede lid, en 822 juli 2010
  
Arbobesluiten
  
artikelen 2.154.1c4.175.25.35.45.75.85.95.105.115.125.14 en 6.325 april 2012
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
Boomteelt en vaste plantenteeltArbowetInrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, zekeren machines en materieel, werken op hoogte), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, wieden en schoffelen, handmatig snoeien, oculeren, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelenArbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt
  
artikelen 8,10 en 1814 december 2009 en
  
Arbobesluit13 september 2017
  
artikelen 1.361.371.393.23.43.53.5c3.5d3.5e3.143.163.174.64.74.1054.1065.25.35.45.55.7 t/m 5.126.1, eerste en tweede lid6.36.46.11a t/m 6.11e7.27.37.47.4a7.57.67.77.11a7.17a7.17b7.17c7.18, 7.28a, 7.208.18.28.3 en 8.4 
  
Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3 
Bos en natuurArbowetFysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting (trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties) biologische agentia, jongerenArbocatalogus Bos en Natuur
  
artikelen 358912 en 151 september 2009,
  
Arbobesluit25 april 2012,
  
artikelen 1.361.372.153.23.63.73.153.163.173.254.1c4.24.44.54.64.10a4.854.87a, eerste, tweede, derde lid, onderdeel a tot en met d4.894.914.954.1024.1054.1065.25.35.45.95.105.115.126.16.76.86.96.106.11, 6.11, 6.11b6.11c6.11d6.11e6.277.27.37.47.4a7.57.67.77.11a7.17a7.17b7.17c7.237.23a7.23b7.23c7.398.18.28.3 en 9.3623 oktober 2012
  
Arboregelingen
  
artikelen 5.15.2 en 5.311 december 2013
Bouw en infraArbobesluitPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers)Arbocatalogus Bouw en Infra
  
artikelen 2.153.43.53.153.173.294.14.1b4.1c4.24.2a4.34.44.54.64.74.84.10a4.114.134.154.164.174.184.194.204.234.604.614.844854.864.87 a4.87b4.884.894.914.1025.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.126.16.36.46.76.86.96.106.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.27.37.47.57.67.77.11 a7.137.147.157.167.17a717b717c7.187.18a7.18b7.207.237.23a7.23b7.23c7.23d7.327.347.358.18.28.3 en 8.423 december 2009 en
  
 1 augustus 2018
BrandweerArbobesluit artikel 4.45 t/m 4.54Gevaarlijke stoffen (asbest)14 augustus 2018
CallcentersArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)Arbocatalogus voor de Callcenterbranche
  
artikelen 358 en 1121 december 2009
  
Arbobesluiten
  
artikelen 2.153.195.75.85.95.105.115.125.135.145.156.3 en 6.48 maart 2012
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
Caravan-, camper- en aanhangerbedrijven en motorenrevisiebedrijvenArbobesluitFysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest, lasrook, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, metaalbewerkingsvloeistoffen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress)Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
  
artikelen 2.153.24.14.1a4.1b4.1c4.1d4.24.2a4.34.44.54.64.74.184.456.16.76.86.96.106.117.27.4a7.67.77.11a8.18.2 en 8.314 december 2009,
  
 20 oktober 2011,
  
 22 december 2011,
  
 20 januari 2012,
  
 11 juli 2012,
  
 3 december 2012
  
 en
  
 19 december 2013
CarrosserieArbowetFysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, kankerverwekkende en hinderlijke stoffen, reinigen gereedschap spuiten, plamuren, aanmaken lak), inrichting arbeidsplaatsenArbocatalogus voor de Carrosseriebranche
  
artikelen 3 en 824 september 2009,
  
Arbobesluit12 november 2012,
  
artikelen 3.53.154.1c, eerste lid4.24.2a4.34.44.134.154.16, tweede lid5.25.35.45.55.66.76.86.96.106.117.27.37.47.4a7.58.1 en 8.230 juli 2014,
  
 23 augustus 2017,
  
 7 februari 2018 en
  
 9 april 2020
ComposietenindustrieArbowetGevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,Arbocatalogus Composieten
   
artikelen 34581011 en 18arbeidsmiddelen9 december 2009
   
Arbobesluit en
   
artikelen 1.423.23.33.5d3.113.133.143.153.163.174.1c4.24.34.44.64.74.10d4.134.164.174.184.194.204.1075.25.35.45.56.16.76.86.96.106.117.27.37.47.4a7.67.77.97.107.11a7.137.147.157.167.17a7.17b7.17c7.187.18a7.18b7.207.237.23a7.23d8.18.28.3 en 8.4 7 januari 2011
   
Arboregeling  
   
artikelen 8.28.38.48.58.78.88.98.108.118.168.188.198.208.218.228.238.248.258.268.278.28 en 8.29  
ContractcateringArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid)Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche
  
artikel 821 december 2009,
  
Arbobesluit31 december 2015 en
  
artikelen 2.15, eerste en tweede lid3.113.175.15.25.35.45.57.37.5, eerste lid7.77.9 en 8.114 juli 2020
CrematoriaArbowetFysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)Arbocatalogus Crematoria
  
artikel 3,5 en 822 januari 2013
  
Arbobesluiten
  
artikelen 2.155.25.35.45.55.95.105.11 en 5.125 september 2014
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.1 en 5.2 
DefensieArbowetArbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie), biologische agentiaArbocatalogus Defensie
  
artikelen 3, tweede lid, en 517 juni 2015
  
Arbobesluit 
  
artikelen 2.154.16, tweede lid4.1c, eerste lid, onderdelen a t/m e, en 8.3 
  
Arboregeling 
  
artikel 4.20c 
DierenartspraktijkenArbowetFysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren en gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen (zoönosen)Arbocatalogus voor dierenartspraktijken
  
artikel 3, tweede lid5 en 84 november 2009,
  
Arbobesluit6 oktober 2010
  
artikelen 1.422.154.1c4.24.10d4.854.87a4.894.914.934.954.1024.1054.1095.15.25.35.45.55.75.85.95.105.116.16.38.18.2 en 8.3en
  
Arboregeling23 oktober 2012
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
DierentuinenArbowetBiologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting)Arbocatalogus Veilig en gezond werken in de dierentuin
  
artikelen 358, eerste en tweede lid9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c,11 december 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.24.844.854.864.874.87a4.894.914.934.954.974.984.99, tweede lid4.1026.16.37.4a7.5 en 7.7 
DrogisterijbrancheArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag)Arbocatalogus voor de drogisterijbranche: met plezier werken in de drogisterij
  
artikel 3, tweede en vierde lid31 mei 2012
  
Arbobesluit 
  
artikel 2.15 
Fabrikanten van industriële gassenArbobesluitFysieke belasting (beperken gevaren)Arbocatalogus
  
artikel 5.2Fabrikanten van industriële gassen
  
 19 september 2014
Fijnkeramische bedrijvenArbowetFysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, verlichting), arbeid door jongeren, algemeen arbobeleid (w.o. BHV), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties)Arbocatalogus van de keramist
  
artikel 826 september 2012
  
Arbobesluit 
  
artikelen 1.361.373.23.194.1c4.64.1054.1065.25.35.46.36.46.66.76.87.27.37.47.4a7.57.67.77.87.117.11a7.127.137.147.157.167.17 en 8.2 
Flexografisch bedrukken van etikettenArbowetFysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelenArbocatalogus Flexodrukkers etiketten
  
artikelen 3, eerste lid, onder c5, eerste lid8 en 1827 juli 2011
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.23.43.53.5e3.113.143.164.1c4.10a4.10b4.10c4.10d4.235.25.35.45.56.76.86.96.106.116.11e7.27.37.47.4a7.77.97.107.137.157.167.17a en 7.20 
Flexografisch bedrukken van folieArbowetFysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelenArbocatalogus Flexodrukkers folie
  
artikelen 3, eerste lid, onder c5, eerste lid8 en 1827 juli 2011
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.23.43.53.5e3.113.143.164.1c4.10a4.10b4.10c4.10d4.235.25.35.45.56.76.86.96.106.116.11e7.27.37.47.4a7.77.97.107.137.157.167.17a en 7.20 
FruitteeltArbowetInrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, opslag luchtwielen, zekeren van machines en materieel, werken op kasdek, hogedrukreiniger), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, hagelnetten sluiten en oprollen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelenArbocatalogus Fruitteelt
  
artikelen 8 en 1011 december 2009 en
  
Arbobesluit13 september 2017
  
artikelen 1.361.371.393.23.43.5c3.5 d3.5e3.143.163.174.64.74.1054.1065.25.35.45.56.1, eerste en tweede lid6.36.46.11a t/m 6.11e7.27.37.47.4a7.57.67.77.11a7.17a7.17b7.17c7.187.238.18.28.3 en 8.4 
FunderingArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond), inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten, valgevaar, vallende voorwerpen, vrijkomen stikstof bij grondbevriezing), arbeidsmiddelen (algemeen, instructie), persoonlijke beschermingsmiddelenArbocatalogus Funderingsbranche
  
artikelen 5 en 823 december 2009,
  
Arbobesluit30 december 2015 en
  
artikelen 2.153.23.5g3.163.173.234.1d4.24.44.64.134.154.16 t/m 4.204.45a4.45b4.47 t/m 4.47c4.51a, vierde lid4.536.7 t/m 6.116.11a6.11b t/m 6.11e7.37.11a en 8.229 januari 2019
Geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingenArbowetGevaarlijke stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen, oplosmiddelen, voor de voortplanting giftige stoffen)Arbocatalogus Fenelab
  
artikelen 5 en 910 september 2010
  
Arbobesluit 
  
artikelen 4.14.24.34.44.54.64.10a4.10b4.10c4.10d4.114.124.134.154.164.174.184.19 en 4.20 
Geestelijke gezondheidszorgArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, alleen werken, ongewenste omgangsvormen), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelenArbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  
artikelen 3589 en 184 februari 2009,
  
Arbobesluit16 juni 2009,
  
artikelen 1.401.411.421.42a2.153.1b3.23.33.43.53.133.153.193.384.1b4.1c4.44.74.10a4.10d4.184.194.87a4.87b4.894.914.1025.15.25.35.45.55.75.85.95.105.115.126.36.47.27.4a7.67.77.137.147.157.168.2 en 8.421 januari 2013,
  
Arboregeling19 juli 2013 en
  
artikel 5.22 augustus 2019
GehandicaptenzorgArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelenProfijt van Arbobeleid
  
artikelen 3, eerste lid onder c en e, tweede lid45, eerste lid89, derde lid15 en 1818 september 2008,
  
Arbobesluit25 juni 2012
  
artikelen 1.422.155.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.127.2 en 7.5en
  
Arboregeling13 juli 2012
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
GemeentenArbowetFysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, werkstress), fysische factoren (temperatuur, verlichting)Arbocatalogus gemeenten:
  
artikelen 35811 en 18- Agressie en geweld
  
Arbobesluit8 juli 2008,
  
artikelen 2.153.195.25.35.45.55.75.85.95.105.115.125.156.16.26.3 en 6.47 juli 2009 en
  
Arboregeling28 maart 2017
  
artikelen 5.15.2 en 5.3- Gezond organiseren en Beeldschermwerk
  
 12 januari 2011
Gemengde branche en speelgoedbrancheArbowetFysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)Arbocatalogus van de Gemengde branche en Speelgoedbranche in de detailhandel
  
artikel 3, tweede lid27 augustus 2010
  
Arbobesluit 
  
artikel 1.422.155.25.35.4 en 5.5 
GerechtsdeurwaardersArbowetArbozorg (psychosociale arbeidsbelasting)18 augustus 2017
 
artikel 35 en 13
 
Arbobesluit
 
artikel 2.15
GlastuinbouwArbobesluitFysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen, werken op hoogte op het kasdek), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen, stapelen van Deense karren) gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, bestrijdingsmiddelen, meststoffen), arbeidsmiddelen (elektriciteit)Arbocatalogus Glastuinbouw
  
artikelen 1.21.373.23.53.143.163.174.1c4.174.1054.1065.25.35.47.27.37.47.4a7.57.67.11a7.177.17a7.17b7.17c7.187.18b7.237.23a7.398.28.328 december 2009,
  
 9 maart 2012, 29 augustus 2018 en
  
 12 juli 2019
GlaszettenArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders)Arbocatalogus Glaszetten
  
artikelen 358 en 1114 december 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 2.153.23.5g3.143.153.163.175.15.25.35.45.55.66.16.76.86.96.106.117.27.37.47.57.67.77.11a7.137.147.157.167.17a7.17b7.17c7.187.207.237.23a8.18.2 en 8.3 
GolfaccomodatieArbowetFysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentiaArbocatalogus Golfaccomodaties
  
artikelen 3, eerste lid onder c8 en 919 februari 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.113.174.1c4.2a4.10a4.10b4.10c4.10d4.854.87a5.25.35.45.55.85.95.105.115.126.16.76.86.11b7.2 eerste lid7.37.47.17c vierde lid8.1 en 8.2 
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
Graanbe- en verwerkende industrieArbowetGevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, hinderlijke, schadelijke en kankerverwekkende stoffen en biologische agentia, zoönosen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimtes), arbeidsmiddelen, fysische factoren (klimaat, geluid en trillingen)Arbocatalogus voor de Graanbe- en verwerkende industrie
  
artikelen 3, tweede lid45811131518 en 193 december 2012,
  
Arbobesluit8 maart 2013,
  
artikelen 2.153.23.43.5a3.5b3.5c3.5d3.5e3.5f3.5g3.164.1c4.64.10d4.374.854.87a4.894.1025.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.126.16.76.86.96.106.10a6.117.37.4a7.57.67.77.11a7.167.17c7.187.237.23a7.23b7.23c7.23d8.18.2 en 8.319 december 2013, 24 maart 2014,12 augustus 2016 en
  
Arboregeling7 augustus 2017
  
artikel 5.1 
GrafimediaArbowetGevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (bewegingsruimte, algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen, arbeidsmiddelen met bedieningssysteem, hijs- en hefgereedschap), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen)Arbocatalogus Grafimedia
  
artikel 3, eerste en tweede lid,13 augustus 2009,
  
Arbobesluiten
  
artikelen 1.422.153.23.33.43.194.1c, eerste lid, onder a tot en met h, en tweede lid4.2, eerste lid4.34.44.6, eerste lid4.10d4.62b5.75.85.95.105.115.126.76.86.96.106.10a6.117.27.37.47.57.77.11a7.137.147.157.167.18 en 7.2029 maart 2011
  
Arboregeling 
  
artikel 4.32b4.32c5.15.2 en 5.3 
Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproducten-industrieArbowetFysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie
  
artikelen 3581112131414a en 1914 december 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 1.423.23.33.5c3.5d3.5e3.63.73.133.143,164.64.75.2 t/m 5.55.7 t/m 5.126.37.27.4a7.5 t/m 7.77.11a7.167.17a t/m 7.17c7.23a en 8.3 
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
    
Groothandel in levensmiddelenArbowetFysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelenArbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen
  
artikelen 5 en 89 november 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 1.373.23.5c3.5e3.5f3.145.25.35.56.11a6.11c7.47.4a7.67.11a7.17a7.17c en 8.3 
Groothandel in bloemen en plantenArbobesluitFysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (DME)Arbocatalogus Groothandel Bloemen en Planten
  
artikelen 1.424.1b4.1c4.64.74.10d4.164.174.184.195.25.35.4 en 5.524 december 2009
Handel in granen, zaden en peulvruchtenArbobesluitGevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers)Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten
  
artikelen 3.5a3.5b3.5c3.5d3.5e3.5f3.5g4.1c4.24.34.44.54.6 en 4.724 september 2009
Handel in wijn en drankenArbowetFysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks)Arbocatalogus Wijn
  
artikelen 35 en 819 oktober 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.23.43.5c3.5d3.5e3.133.143.153.163.173.185.25.35.45.105.127.27.37.4a7.67.17a7.17b7.17c7.23d en 8.1 
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
Hoger beroepsonderwijsArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie & pesten, agressie & geweld), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), zwangerschap/lactatie, plaatsonafhankelijke arbeid, fysische factoren (klimaat, licht, geluid, optische straling en EMV)Arbocatalogus hbo
  
artikelen 34589, derde lid, en 1411 juni 2010,
  
Arbobesluit8 maart 2013,
  
artikelen 1.1, vijfde lid, onder b en c1.401.411.421.42a1.431.472.153.484.1084.1095.1 t/m 5.35.7 t/m 5.115.13a6.16.26.36.7, eerste lid6.8, eerste en tweede lid6.116.12d, eerste lid6.12e, tweede lid, onder g, en 6.12g, eerste lid26 november 2015 en
  
Arboregeling20 december 2017
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatie-ondersteunende activiteitenArbowetGevaarlijke stoffen (lasrook, epoxy, oplosmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar)Arbocatalogus
  
artikelen 8 en 11Hiswa
  
Arbobesluit6 mei 2010
  
artikelen 3.164.1c, eerste en tweede lid4.24.34.44.164.174.18 en 7.23den
  
 2 december 2010
HouthandelArbowetInrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), persoonlijke beschermingsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)Arbocatalogus Houthandel
  
artikelen 3813 en 143 mei 2016 en
  
Arbobesluit13 februari 2018
  
artikelen 2.153.23.33.63.73.113.13 t/m 3.165.25.37.3 t/m 7.87.147.168.1 en 8.3 
Hoveniers en groenvoorzieningArbowetFysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verbindingswegen, valgevaar, werken op taluds en bij water, werken op daktuinen), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen, stof van beton, steen en hout, onkruidbestrijding door verhitting en gladheidsbestrijding) biologische agentia (teken en ziekte van Lyme, omgaan met zwerfvuil), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid, jongerenArbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening
  
artikel 35811 en 157 december 2009,
  
Arbobesluit9 december 2010,
  
artikelen20 februari 2012,
  
1.361.371.423.23.33.103.14 t/m 3.173.203.233.244.1 t/m 4.44.54.64.10d4.11 t/m 4.194.854.87a4.894.914.1024.1054.1065.2 t/m 5.56.16.7 t/m 6.116.11a t/m 6.11e6.277.27.3 t/m 7.11a7.12 t/m 7.167.17 t/m 7.187.207.238.1 t/m 8.3 en 9.3618 juni 2015,
  
 28 oktober 2015
  
 11 juli 2016,
  
 20 april 2017 en
  
 8 mei 2020
Huisartsenpraktijk en huisartsenpostenArbowetPsychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (afmeting ruimte), gevaarlijke stoffen (biologische agentia, hygiënische werken, vaccinatie, naaldcontainers), arbozorg (preventiemedewerker), BHV, persoonlijke beschermingsmiddelenArbocatalogus huisartsenposten/Arbocatalogus-LHV
  
artikelen 35811,13 en 156 oktober 2009,
  
Arbobesluit2 december 2010,
  
artikelen 1.42a2.153.1b3.5g, eerste lid3.83.93.193.253.484.1c4.10d4.24.44.54.64.74.134.174.844.854.87a4.894.904.914.97, tweede lid4.1024.1084.1095.4 t/m 5.125.13a6.16.26.36.4 en 8.3, eerste lid.21 mei 2015,
  
Arboregeling17 oktober 2016 en
  
artikelen 5.15.2 en 5.329 mei 2017
Industriële bakkerijenArbowetGevaarlijke stoffen (stoffen en meelstof), fysische factoren (geluid en temperatuur), fysieke belasting, machineveiligheidArbocatalogus Industriële Bakkers
  
artikel 5 en 819 oktober 2009,
  
Arbobesluit3 maart 2017 en
  
artikelen 3.23.5c4.1c, lid 14.44.174.184.54a5.25.35.55.13a6.16.66.76.86.96.10 en 6.11hoofdstuk 78.1 en 8.223 augustus 2017
  
Warenwetbesluit Machines 
Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende dienstenArbowetGevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar)Arbocatalogus voor de sector Orsima
  
artikelen 3568 en 1123 december 2009
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.5c3.5d3.5e3.5g4.14.1b4.1c4.24.2a4.34.44.54.64.76.76.86.96.106.118.18.2 en 8.3 
Installatie- en isolatieArbowetArbeidsmiddelen (elektrische installaties), inrichting arbeidsplaatsen (werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen (asbest, kwartsstof), fysische factoren (geluid)Arbocatalogus Installatie- en isolatie
  
artikel 3567811, onderdelen b en c,21 april 2009,
  
Arbobesluit28 november 2016,
  
artikelen 2.153.23.43.53.5g3.163.194.14.24.10a t/m 4.10d4.11 t/m 4.194.46 t/m 4.54d5.2, t/m 5.56.8 t/m 6.116.11a, tweede en derde lid6.29b6.29c7.27.3 t/m 7.57.11a, eerste en tweede lid7.18, vierde lid7.237.23a7.23b7.23c7.23d7.348.1 en 8.213 augustus 2009,
  
 10 maart 2011,
  
 26 februari 2014,
  
 4 april 2016, 2 december 2016,
  
 7 december 2016,
  
 22 november 2017,
  
 2 augustus 2019 en
  
 23 januari 2020
JeugdzorgArbowetFysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)Arbocatalogus Jeugdzorg
  
artikelen 351314 en 1525 september 2015
  
Arbobesluit 
  
artikelen 1.472.5c2.154.84 t/m 4.87b4.894.914.934.954.1024.105, tweede lid4.1095.2 t/m 5.55.7 t/m 5.125.13a, onder a, en 9.5 
KaasgroothandelArbowetFysieke belasting (dragen/tillen, tillen van hele kazen, beeldschermwerk, leeftijdsproof werkplekken), fysische factoren (klimaat, geluid), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (machineveiligheid)Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf
  
artikelen 358 en 1020 maart 2009,
  
Arbobesluit11 juni 2010,
  
artikelen 1.373.23.33.5a3.5b3.5c3.5d3.5e3.153.173.194.1b4.1c, eerste lid, onder i4.44.64.10d4.174.184.1055.25.35.45.55.85.95.105.115.126.16.76.86.96.106.10a6.116.11b6.11c6.11d6.11e7.27.37.47.4a7.57.67.77.97.117.137.17a7.17b7.17c7.188.18.28.3 en 8.4, eerste lid2 december 2010,
  
Arboregeling6 juli 2011
  
artikelen 8.28.8 en 8.10en
  
 26 juni 2013
Kabel & TelecomArbowetFysieke belasting (beeldschermwerk, handmatig bestraten, tillen, dragen, duwen en trekken, hand- en armtrillingen), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, stootgevaar, struikelen en uitglijden, vallende voorwerpen), persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen (beknelling en pletten, zakelijk autorijden), gevaarlijke stoffen (maatregelen besmette gebieden)13 september 2017
 
artikel 8 en 11
 
Arbobesluit
 
artikel 3.23.43.113.143.153.174.895.1 t/m 5.126.7 t/m 6.116.11a t/m 6.11e7.27.37.47.4a7.67.7, 7.8a, 7.11a8.1 t/m 8.3 en 8.4
 
artikel
 
Arboregeling
 
artikel 5.1 t/m 5.3
KappersArbowetFysieke belasting (ergonomie, zwangeren), gevaarlijke stoffen(allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)Arbocatalogus Kappers
  
artikel 325 maart 2014
  
Arbobesluit 
  
artikelen 2.154.1c, eerste lid5.15.25.35.45.55.6 en 5.13a 
Kassenbouw- en installatieArbobesluitGevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte)Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw
  
artikelen 3.23.43.53.5g3.153.163.174.34.44.64.186.16.76.86.96.106.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.37.47.57.77.237.23a7.23c7.23d en 8.123 december 2009
Keramische (proces)industrieArbowetFysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag, risico’s keramische vezels)Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie16 juli 2009, 28 april 2010 en
  
artikelen 358 en 1830 november 2017
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.23.33.43.53.5a3.5b3.5c3.5d3.5e3.5f3.5g3.63.73.83.93.133.143.153.164.1c4.24.44.10a4,64.10c4.10d4.174.205.25.35.45.56.76.86.10 en 6.117.27.37.47.4a7.57.67.77.11a7.137.157.167.20 en 8.4 
KinderopvangArbowetFysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)Arbocatalogus Kinderopvang
  
artikelen 35,14 en 1525 september 2015
  
Arbobesluit 
  
artikelen 1.472.5c2.154.84 t/m 4.87b4.894.914.934.954.1024.105, tweede lid4.1095.2 t/m 5.55.9 t/m 5.125.13a, onder a, en 9.5 
KunsteducatieArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffenArbocatalogus Kunsteducatie
  
artikelen 35 en 810 augustus 2009, 9 december 2010 en
  
Arbobesluit26 januari 2012
  
artikelen 1.422.154.1b4.1c4.24.2a4.34.44.54.64.74.10a4.10b4.10c4.10d4.134.154.164.174.184.194.204.214.234.1044.1054.1064.1074.1084.1095.15.25.35.45.55.66.76.86.96.106.10a6.118.18.2 en 8.3 
Linnenverhuur- en wasserijbedrijvenArbobesluitInrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelenArbocatalogus Textielverzorging
  
artikelen 3.23.33.43.53.5g3.63.73.83.93.123.133.163.173.193.203.213.223.233.244.1c7.27.37.4a7.57.67.11a7.137.147.157.167.17a7.17b7.17c7.187.18a7.208.18.2 en 8.32 december 2010
  
Arboregeling 
  
artikel 5.1 
Mechanisch loonwerkArbowetArbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties, besloten ruimten/mestgassen, putten en sleuven), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, strodekken, gladheidbestrijding, grondverzetmachines, zekeren van machines, werken op of aan het water, vierwielige trekkers), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), fysische factoren (trillingen, geluid, weersomstandigheden), gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, stof, verontreinigde grond, uitlaatgassen), biologische agentia (zoönosen/ beroeps-gerelateerde infectieziekten, insectenbeten & -steken), fysieke belasting (deuren afzetcontainers, uitruimen kassen)Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk
  
artikel 581011131518 en 1928 december 2009,
  
Arbobesluit3 februari 2012,
  
artikelen 1.361.371.391.411.421.42a2.153.23.33.53.5g3.63.103.143.153.163.173.29, vierde en vijfde lid3.304.14.1b4.1c4.24.34.44.64.74.10d4.174.184.454.474.854.87a, eerste, tweede en derde lid, a tot en met d4.87b4.894.914.934.954.974.984.99, tweede lid4.1024.105, tweede lid4.1095.25.35.56.16.76.86.96.106.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.27.37.47.4a7.57.67.77.87.97.107.117.11a7.127.137.147.157.167.17a7.17b7.17c7.187.18a7.18, lid 47.207.237.23a7.23b7.23d7.328.18.28.3 en 8.42 september 2013,
  
 30 oktober 2013,
  
 26 februari 2014,
  
 29 april 2014,
  
 12 augustus 2016,
  
 13 juni 2017,
  
 4 januari 2018 en
  
 22 mei 2019
MeelfabrikantenArbowetFysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, explosieve atmosferen, valgevaar)Arbocatalogus voor de meelfabrikanten
  
artikelen 348 en 116 juli 2011
  
Arbobesluit 
  
artikelen 3.23.33.43.5a3.5b3.5c3.5d3.5e3.5f3.163.174.1, eerste lid4.35.25.35.4, 5.4, 6.76.86.96.106.10a6.117.27.37.47.57.77.97.137.147.157.167.17a7.17b7.17c7.187.18a7.18b7.207.238.18.2 en 8.3 
Melkvee en graasdierenArbowetFysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren (lawaai, temperatuur)Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren
  
artikelen 8 en 109 december 2009 en
  
Arbobesluit1 december 2012
  
artikelen 
  
3.23.5g3.165.25.35.45.56.16.77.27.37.47.4a7.57.67.77.11a7.17a7.17b7.17c7.188.18.2 en 8.3 
Metaalbewerking en metalektroArbowetGevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen, inhalatierisico’s, reinigen en ontvetten met spuitbus), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, boormachines, conventionele draaibank, excenter- en snelslagpers, metaal- en profielwalswerken op hoogte, zagen), arbeidsplaatsen (besloten ruimten, valgevaar, zagen)Arbocatalogus Metaalbewerking en metalelektro
  
artikelen 58 en 187 april 2008,
  
Arbobesluit24 december 2009,
  
artikelen 3.23.43.53.5d3.5g3.5h3.163.174.1c, eerste lid4.24.34.44.6, eerste en tweede lid4.74.164.174.185.35.45.55.66.7, eerste lid6.8, derde, zevende en negende lid7.27.37.47.4a7.57.77.137.147.157.167.237.23a7.23b7.23c7.23d8.18.2 en 8.324 juni 2011,
  
 16 januari 2012,
  
 13 maart 2013,
  
 5 juni 2013,
  
 19 december 2013,
  
 26 februari 2014,
  
 24 maart 2014,
  
 19 juli 2016,
  
 27 oktober 2016,
  
 13 februari 2018 en
  
 15 juli 2020 (onderdeel lasrook, geldig tot 27 juli 2021)
MetaalconserveringArbowetFysische factoren (trillingen, geluid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (besloten ruimten)Arbocatalogus Metaalconservering
  
artikelen 358 en 1125 april 2012
  
Arbobesluit 
  
artikelen 2.152.283.43.53.5c3.5g3.165.15.25.35.45.55.75.85.95.105.116.76.86.96.106.10a6.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.37.47.57.67.77.147.157.168.18.2 en 8.3 
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
MeubelindustrieArbowetFysieke belasting (tillen, werkhouding zwangeren, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting, trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (houtstof, oplosmiddelen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (afmetingen, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, machineveiligheid)Arbocatalogus voor de meubelindustrie
  
artikelen 35811 en 1829 april 2014
  
Arbobesluit 
  
artikelen 1.431.472.153.53.194.1c4.24.54.10d5.25.35.45.55.85.95.105.115.125.13a6.26.36.46.76.86.96.106.10a6.116.11a6.11b611c6.11d6.11e7.27.37.4a7.57.67.77.11a7.137.14 en 7.15 
  
Arboregeling 
  
artikelen 5.1 en 5.2 
Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatieArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid (BHV)Arbocatalogus MBO
  
artikelen 358 en 1523 december 2009,
  
Arbobesluit6 oktober 2010,
  
artikelen 2.153.195.15.2 t/m 5.65.7 t/m 5.126.3 en 6.7 t/m 6.114 januari 2016 en
  
Arboregeling21 februari 2019
  
artikelen 5.15.2 en 5.3 
Mode- en interieurindustrieArbowetFysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid, fysische belasting (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, werkdruk), jongerenArbocatalogus Mode- en Interieurindustrie
  
artikelen 3, tweede lid5 en 817 november 2009,
  
Arbobesluit31 maart 2011
  
artikelen 1.361.422.153.195.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.126.76.86.96.106.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.37.47.4a7.57.67.77.14 en 7.1620 januari 2012
  
 1 juni 2012 en
  
 18 augustus 2017
Mode- en sportbrancheArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, tillen/dragen, duwen/trekken, kassawerk)Arbocatalogus voor de Mode- en sportbranche
  
artikel 3, tweede lid15 april 2013
  
Arbobesluiten
  
artikelen 2.155.25.35.45.5 en 5.13a15 juli 2013
MotorenrevisiebedrijvenArbobesluitFysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), fysieke belastingArbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
  
artikelen 2.154.1c4.24.34.184.45hoofdstuk 5, afdeling 16.16.76.86.96.106.10a6.117.27.4a7.67.77.11a8.18.2 en 8.314 december 2009,
  
 20 oktober 2011,
  
 22 december 2011,
  
 20 januari 2012, 1 februari 2012 en
  
 23 december 2016
NatuursteenArbowetPsychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar), gevaarlijke stoffen voor huishoudelijk en kantinepersoneelArbocatalogus Natuursteen
  
artikelen 3, tweede lid, en 823 december 2009, 10 maart 2011 en
  
Arbobesluit26 januari 2012
  
artikelen 2.153.153.163.174.1c5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.126.76.86.96.106.116.11a6.11b6.11c6.11d6.11e7.17.27.37.47.4a7.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.167.17a7.17b7.17c7.17d7.18a7.18b7.207.237.23b7.327.348.18.28.3 en 8.4 
Netwerkbedrijven energiesectorArbowetGevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, SF6, harsen verbrande kunststofmoffen, explosiegevaar), biologische agentia (dierziekte-uitbraak) fysische factoren (temperatuur, geluid, UV-straling, trillingen en schokken), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen, handmatig opbreken en herbestraten), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, werken in nauwe ruimtes) en arbeidsmiddelenArbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector
  
artikelen 3, eerste en tweede lid, onder c5 en 1824 december 2009,
  
Arbobesluit1 november 2010,
  
artikelen 2.152.232.293.23.53.93.113.153.163.293.30