woensdag 21 juni 2023

Bijlage Beleidsregel Arbocatalogi 2019

Update van de Bijlage d.d. 20-06-2023 (geldig tot heden)
("2019"in de titel blijft wel gehandhaafd)


 

 

Werkgebied (branche/sector/landelijk)

Voorschriften Arbeidsomstandighedenwetgeving

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus/Datum toetsbrief Nederlandse Arbeidsinspectie

Aardappelen, groente en fruit, detailhandel

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11 en 15
Arbobesluit
artikelen 1.37, 3.2, 3.11, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.13, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), BHV en arbeidsmiddelen (snijrisico’s)

Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit
2 september 2020

Aardappelen, groente en fruit, groothandel

Arbowet
artikelen 8, 9 en 13
Arbobesluit
artikelen 3.2, 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedrag

Arbocatalogus AGF Groothandelfonds
12 december 2008,
15 september 2011
en
24 juli 2014

Afbouw

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 3.15, 3.17, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikel 4.32a

Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus voor de afbouw
16 december 2009,
3 mei 2010
en
19 juli 2010

Afvalbranche

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 15 en 18
Arbobesluit
artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 t/m 2.35, 3.1, 3.2, 3.3 t/m 3.5, 3.5a t/m 3.5g, 3.9, 3.11, 3.13 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10 t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.37, 4.45 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.54d, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, eerste lid, 5.1 t/m 5.6, 5.11, 5.53, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.4 t/m 7.11a, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissie, aerosolen/hulpstoffen, legionella, verontreinigde/ asbesthoudende grond, oplosmiddelhoudend afval, teer, teerhoudend afval, minerale vezels, kwarts), biologische agentia (contact met biologisch actieve stof en afval), arbozorg, bouwproces, inrichting arbeidsplaatsen (rioolreiniging, elektrische installaties, luchtkwaliteit, brand/explosie, valgevaar, vallende voorwerpen, verkeer, meten gasconcentratie, damp-gas-luchtmengsel), gebruik van gekeurde arbeidsmiddelen, onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Afvalbranche
1 oktober 2009,
23 december 2009,
13 juli 2011,
10 september 2013,
23 juni 2015,
22 februari 2018,
14 augustus 2018,
21 juni 2019,
18 december 2020,
29 juni 2021 en
26 januari 2023

Akkerbouw en vollegrondsteelt
(Open teelten)

Arbowet
artikel 10
Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.4 vijfde lid, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.3a, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, aanrijdgevaar, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, strodekken, hogedrukreiniger, verstoppingen en verstoringen), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, onkruid wieden en schoffelen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), persoonlijke beschermingsmiddelen, jongeren en eikenprocessierups

Akkerbouw en vollegrondsteelt
14 december 2009,
13 september 2017,
21 juli 2021,
20 mei 2022 en
24 maart 2023

Ambulancezorg

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 4.85, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, 6.6 t/m 6.11, 8.2 en 8.3
Arboregeling
hoofdstuk 5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting (beeldschermwerk, zwangeren), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, biologische agentia (infectieziektes), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg
30 september 2009,
9 december 2009 en
10 maart 2015 en
29 augustus 2018

Apotheken, openbare

Arbowet
artikelen 3, tweede lid,
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12,
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de openbare apotheken
2 april 2009

Architecten

Arbowet
artikelen 3, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.9, 5.10, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11
Arboregeling artikelen
5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (verlichting, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Architecten
24 september 2009,
27 januari 2011 en
11 maart 2022

 

 

 

 

Banden en wielen

Arbowet
artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7 t/m 6.11,7.2, 7.4a, 7.4, 7.6, 7.7, 7.11a en 8.1 t/m 8.3

Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche
10 augustus 2009,
20 januari 2012,
8 maart 2013,
27 mei 2016 en
9 juni 2016

 

 

 

 

Bestratingen

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.77.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bestratingen
14 december 2009

Betonmortelindustrie

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 10 en 11 Arbobesluit
artikelen 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1c, 4.2, 4,4, 4.5, 4.10a, 4.10d, 4.16, 4.105, 4.108, 5.3b, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a t/m 6.11d, 6.27, derde lid, 6.29c, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.17d, 7.18, 8.1 en 8.2

Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), lasrook, fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Betonmortel
23 december 2009
8 oktober 2012,
9 oktober 2015,
10 juli 2020 en
3 maart 2023

Betonproductenindustrie

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 18
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16,
4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 4.105, 4.108, 5.3b, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.27, derde lid, 6.29c, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4ª, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11ª, 7.15, 7.18, 7.18ª, 7.20, 7.23, 7.23ª, 7.23d en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), lasrook, inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en acculaadplaatsen en besloten ruimten), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie
16 juli 2009,
23 juli 2014,
10 juli 2020 en
3 maart 2023

Binnenvaart

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 10, 11 en 15
Arbobesluit
artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.5h, 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.29, 7.30, 8.2 en 8.4
Arboregeling
artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 en 4.14

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie) inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, tankschepen), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, hoogte waaronder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen)

Arbocatalogus binnenvaart
11 februari 2009,
8 april 2010
en
11 april 2012

Bioscoopbedrijf

Arbowet
artikelen 3, eerste en tweede lid, 8, 11 en 15
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 2.5, 3.9, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.78, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.23a, 7.23b, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus bioscoopbedrijf
2 augustus 2011 en
1 februari 2012

Bloembollenteelt en -handel
(Open teelten)

Arbowet
artikel 8, 10 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.4, vijfde lid, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.3a, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikel 5.1 t/m 5.3

Inrichting arbeidsplaats (opslag luchtwielen, zekeren machines en materieel), arbeidsmiddelen (kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen, werken op hoogte, hogedrukreiniger, handpalletwagen), fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen en eikenprocessierups

Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel
11 december 2009,
5 september 2017,
21 juli 2021,
20 mei 2022 en
24 maart 2023

Bloemendetailhandel

Arbowet
artikel 3 en 15, derde lid
Arbobesluit
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk),
fysieke belasting (ergonomie),
bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel
25 augustus 2008,
25 augustus 2011 en
11 januari 2019

Boomteelt en vaste plantenteelt
(open teelten)

Arbowet
artikelen 8, 10 en 18 Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.4, vijfde lid, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.3a, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikel 5.1 t/m 5.3

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, zekeren machines en materieel, werken op hoogte), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, wieden en schoffelen, handmatig snoeien, oculeren, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen en eikenprocessierups

Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt
14 december 2009,
13 september 2017,
21 juli 2021,
20 mei 2022 en
24 maart 2023

Bos en natuur

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 9, 12 en 15
Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.37, 2.15, 3.2, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.85, 4.87a, eerste, tweede, derde lid, onderdeel a tot en met d, 4.89, 4.91, 4.95, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.36
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting (trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties) biologische agentia, jongeren

Arbocatalogus Bos en Natuur
1 september 2009,
25 april 2012,
23 oktober 2012
en
11 december 2013

Bouw en infra

Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers)

Arbocatalogus Bouw en Infra
23 december 2009 en
1 augustus 2018

Brandweer

Arbobesluit artikel 4.45 t/m 4.54

Gevaarlijke stoffen (asbest)

14 augustus 2018

Callcenters

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus voor de Callcenterbranche
21 december 2009
en
8 maart 2012

Caravan-, camper- en aanhangerbedrijven en motorenrevisiebedrijven

Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest, lasrook, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, metaalbewerkingsvloeistoffen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
14 december 2009,
20 oktober 2011,
22 december 2011,
20 januari 2012,
11 juli 2012,
3 december 2012
en
19 december 2013

Carrosserie

Arbowet
artikelen 3, 3.1a, 3.1e, 8, 11b en 15
Arbobesluit
artikelen 3.4, 3.5, 3.15, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.11a, 8.1 en 8.2

Arbobeleid, voorlichting en onderricht, richtlijnen BHV, veilig werken met elektrische en hybride voertuigen, veilig werken met elektrische installaties en persoonlijke beschermingsmiddelen fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, kankerverwekkende en hinderlijke stoffen, reinigen gereedschap spuiten, plamuren, aanmaken lak), inrichting arbeidsplaatsen

Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche,
23 augustus 2017,
7 februari 2018,
9 april 2020,
30 juni 2021,
17 september 2021,
2 maart 2022 en
16 september 2022

Composietenindustrie

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,
arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Composieten
9 december 2009
en
7 januari 2011

Contractcatering

Arbowet
artikel 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.8, 3.11, 3.17, 5.3b, 6.3, eerste lid, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, eerste lid, 7.6, 7.7, 7.9 7.11a, 8.1 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid), arbeidsveiligheid, ongewenst gedrag

Arbocatalogus voor de Contractcatering
21 december 2009,
31 december 2015,
14 juli 2020,
2 maart 2022 en
3 maart 2023

Crematoria

Arbowet
artikel 3,5 en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Crematoria
22 januari 2013
en
5 september 2014

Defensie

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, en 5
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.1c, eerste lid, onderdelen a t/m e, en 8.3

Defensie Arbeidsomstandigheden-beleid (agressie en geweld), biologische agentia

Arbocatalogus Defensie
17 juni 2015 en
1 februari 2021

Dierenartspraktijken

Arbowet
artikel 3, tweede lid, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 4.1c, 4.2, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren en gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen (zoönosen)

Arbocatalogus voor dierenartspraktijken
4 november 2009,
6 oktober 2010
en
23 oktober 2012

Dierentuinen

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c,
Arbobesluit
artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.874.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7

Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus Veilig en gezond werken in de dierentuin
11 december 2009

Drogisterijbranche

Arbowet
artikel 3, tweede en vierde lid
Arbobesluit
artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag)

Arbocatalogus voor de drogisterijbranche: met plezier werken in de drogisterij
31 mei 2012

Flexografisch bedrukken van etiketten

Arbowet
artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten
27 juli 2011

Flexografisch bedrukken van folie

Arbowet
artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers folie
27 juli 2011

Fruitteelt
(Open teelten)

Arbowet
artikelen 8 en 10
Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.4, vijfde lid, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.3a, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, opslag luchtwielen, zekeren van machines en materieel, werken op kasdek, hogedrukreiniger), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, hagelnetten sluiten en oprollen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Fruitteelt
11 december 2009,
13 september 2017,
21 juli 2021,
20 mei 2022 en
24 maart 2023

Fundering

Arbowet
artikelen 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.16, 3.17, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16 t/m 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b t/m 6.11e, 7.3, 7.11a en 8.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond), inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten, valgevaar, vallende voorwerpen, vrijkomen stikstof bij grondbevriezing), arbeidsmiddelen (algemeen, instructie), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Funderingsbranche
23 december 2009,
30 december 2015 en
29 januari 2019

Geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen

Arbowet
artikelen 5 en 9
Arbobesluit
artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 en 4.20

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen, oplosmiddelen, voor de voortplanting giftige stoffen)

Arbocatalogus Fenelab
10 september 2010

Geestelijke gezondheidszorg

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 9 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15, 3.19, 3.38, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4
Arboregeling
artikel 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, alleen werken, ongewenste omgangsvormen), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
4 februari 2009,
16 juni 2009,
21 januari 2013,
19 juli 2013 en
2 augustus 2019

Gehandicaptenzorg

Arbowet
artikelen 3, eerste lid onder c en e, tweede lid, 4, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid, 15 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Profijt van Arbobeleid
18 september 2008,
25 juni 2012
en
13 juli 2012

Gemeenten

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, en 8, 5, 8, 11 en 18
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.19, 5.2, 5.3a, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 5.13a, 6.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 5.1

Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, werkstress), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus gemeenten:
8 juli 2008,
7 juli 2009,
28 maart 2017,
15 september 2020 en
18 februari 2021

Gemengde branche en speelgoedbranche

Arbowet
artikel 3, tweede lid
Arbobesluit
artikel 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus van de Gemengde branche en Speelgoedbranche in de detailhandel
27 augustus 2010

Gerechtsdeurwaarders

Arbowet
artikel 3, 5 en 13
Arbobesluit
artikel 2.15

Arbozorg (psychosociale arbeidsbelasting)

18 augustus 2017

Glastuinbouw

Arbobesluit
artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.17, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen, werken op hoogte op het kasdek, veilig glas repareren bij glasschade), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen, stapelen van Deense karren) gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, bestrijdingsmiddelen, meststoffen), arbeidsmiddelen (elektriciteit)

Arbocatalogus Glastuinbouw
28 december 2009,
9 maart 2012,
29 augustus 2018,
12 juli 2019 en
17 september 2021

Glaszetten

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Glaszetten
14 december 2009

Golfaccomodatie

Arbowet
artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9
Arbobesluit
artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia

Arbocatalogus Golfaccomodaties
19 februari 2009

Graanbe- en verwerkende industrie

Arbowet
artikelen 3, 3.2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18 en 19
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.16, 3.17, 4.1b, 4.2, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.19, 4.37, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.102, 4.105, 4.108, 5.3b, 6.1, 6.7, 6.8, 6.10 tweede en derde lid, 6.11, 7.4, derde lid, 7.5, 7.7, 7.17a, 7.17c, 7.18, 7.23, 7.23a, 8.1, eerste en tweede lid

Gevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, hinderlijke, schadelijke en kankerverwekkende stoffen en biologische agentia, zoönosen, dieselmotoremissie), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimtes), arbeidsmiddelen, fysische factoren (klimaat, geluid en trillingen), arbozorg

Arbocatalogus voor de Graanbe- en verwerkende industrie
3 december 2012,
8 maart 2013,
19 december 2013,
24 maart 2014,
12 augustus 2016,
7 augustus 2017,
4 januari 2021,
11 februari 2021,
6 september 2021,
28 februari 2022,
16 september 2022,
24 maart 2023 en
11 april 2023

Grafimedia

Arbowet
artikel 3, eerste, tweede, vierde lid,
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder a tot en met h, en tweede lid, 4.2, eerste lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.10d, 4.62b, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18 en 7.20
Arboregeling
artikel 4.32b, 4.32c, 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (bewegingsruimte, algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen, arbeidsmiddelen met bedieningssysteem, hijs- en hefgereedschap), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen)

Arbocatalogus Grafimedia
13 augustus 2009,
29 maart 2011 en
26 augustus 2020

Groen, Grond en Infra

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18 en 19
Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 3.30, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.19, 4.45, 4.47, 4.85, 4.87a, eerste, tweede en derde lid, a tot en met d, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18, vierde lid, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 7.32, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Algemene veiligheid, arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties, besloten ruimten/mestgassen, putten en sleuven), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, strodekken, gladheidbestrijding, grondverzetmachines, zekeren van machines en materieel, werken op of aan het water, vierwielige trekkers, motor-/accukettingzaag, wielen en banden verwisselen), persoonlijke beschermingsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), fysische factoren (trillingen, geluid, weersomstandigheden), gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, stof, verontreinigde grond, uitlaatgassen, dieselmotorenemissie), biologische agentia (zoönosen/ beroeps-gerelateerde infectieziekten, insectenbeten & -steken), fysieke belasting (deuren afzetcontainers, uitruimen kassen), voorkomen van gezondheidsschade door de eikenprocessierups

Arbocatalogus Groen, Grond en Infra
28 december 2009,
3 februari 2012,
2 september 2013,
30 oktober 2013,
26 februari 2014,
29 april 2014,
12 augustus 2016,
13 juni 2017,
4 januari 2018,
22 mei 2019,
23 april 2021,
1 september 2021 en
26 september 2022

Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproducten-industrie

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19
Arbobesluit
artikelen 1.42, 3.23.3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23a en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)

Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie
14 december 2009

 

 

 

 

Groothandel in levensmiddelen

Arbowet
artikelen 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 1.37, 3.2, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3

Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen
9 november 2009

Groothandel in bloemen en planten

Arbobesluit
artikelen 4.2, 4.5, 4.10a, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.105, 4.108, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissie)

Arbocatalogus Groothandel Bloemen en Planten
24 december 2009 en
21 januari 2021

Handel in granen, zaden en peulvruchten

Arbobesluit
artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7

Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers)

Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten
24 september 2009

Handel in wijn en dranken

Arbowet
artikelen 3, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks)

Arbocatalogus Wijn
19 oktober 2009

Hoger beroepsonderwijs

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 9, derde lid, 13 en 14
Arbobesluit
artikelen 1.1, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.47, 2.15, 3.3, 3.4, 3.13, 3.20, 3.24, 3.48, 4.108, 4.109, 5.1 t/m 5.3, 5.7 t/m 5.11, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, eerste lid, 6.8 eerste lid, tweede lid, onder a tot en met e, derde, zevende en negende lid, 6.11, 6.12d, eerste lid, 6.12e, tweede lid, onder g, en 6.12g, eerste lid, 7.2, tweede lid, 7.3, eerste lid, 3 en 4, 7.4, derde lid, 7.5, eerste tweede en derde lid, 7.6, 7.7, eerste lid, 7.8, 7.9, 7.11a, 7.14, 7.16, 7.20, 7.23 en 7.23a.
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie & pesten, agressie & geweld, ongewenst gedrag), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid (preventiemedewerker, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), zwangerschap/lactatie, plaatsonafhankelijke arbeid, fysische factoren (klimaat, licht, geluid, optische straling en EMV), arbeidsmiddelen (machineveilligheid), inrichtingseisen gebouwen

Arbocatalogus hbo
11 juni 2010,
8 maart 2013,
26 november 2015,
20 december 2017,
15 september 2020,
13 augustus 2021,
10 september 2021,
4 november 2021 en
7 april 2023

Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatie-ondersteunende activiteiten

Arbowet
artikelen 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 3.16, 4.1c, eerste en tweede lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17, 4.18 en 7.23d

Gevaarlijke stoffen (lasrook, epoxy, oplosmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar)

Arbocatalogus
Hiswa
6 mei 2010
en
2 december 2010

Houthandel

Arbowet
artikelen 3, 8, 13 en 14
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13 t/m 3.16, 5.2, 5.3, 7.3 t/m 7.8, 7.14, 7.16, 8.1 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), persoonlijke beschermingsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Houthandel
3 mei 2016 en
13 februari 2018

Hoveniers en groenvoorziening

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 10, 11 en 15
Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.37, 1.42, 3.2, 3.3, 3.10, 3.14 t/m 3.17, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1 t/m 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.18, 7.20, 7.23, 8.1 t/m 8.3 en 9.36

Fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verbindingswegen, valgevaar, werken op taluds en bij water, werken op daktuinen), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers, zelfrijdende maaimachines, takkenversnipperaar en kleine shovel en tweewielige trekkers (machineveiligheid)), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen, stof van beton, steen en hout, onkruidbestrijding door verhitting en gladheidsbestrijding, werken in de nabijheid van de eikenprocessierups) biologische agentia (teken en ziekte van Lyme, omgaan met zwerfvuil), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid, jongeren

Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening
7 december 2009,
9 december 2010,
20 februari 2012,
18 juni 2015,
28 oktober 2015
11 juli 2016,
20 april 2017,
8 mei 2020,
8 september 2021,
21 juli 2022 en
8 augustus 2022

Huisartsenpraktijk en huisartsenposten

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11,13 en 15
Arbobesluit
artikelen 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.5g, eerste lid, 3.8, 3.9, 3.19, 3.25, 3.48, 4.1c, 4.10d, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.17, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.97, tweede lid, 4.102, 4.108, 4.109, 5.4 t/m 5.12, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 8.3, eerste lid.
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (afmeting ruimte), gevaarlijke stoffen (biologische agentia, hygiënische werken, vaccinatie, naaldcontainers), arbozorg (preventiemedewerker), BHV, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus huisartsenposten/Arbocatalogus-LHV
6 oktober 2009,
2 december 2010,
21 mei 2015,
17 oktober 2016 en
29 mei 2017

Industriële bakkerijen

Arbowet
artikelen 3.2, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.5c, 4.1c, eerste lid, 4.4, 4.17, 4.18, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.5, 5.13a, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11, hoofdstuk 7, 8.1 en 8.2
Warenwetbesluit Machines

Gevaarlijke stoffen (stoffen en meelstof), fysische factoren (geluid en temperatuur), fysieke belasting, machineveiligheid, psychosociale arbeidsbelasting

Arbocatalogus Industriële Bakkers
3 maart 2017,
23 augustus 2017,
28 juli 2021 en
8 december 2022

Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten

Arbowet
artikelen 3, 5, 6, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.3b, 6.8, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de sector Orsima
23 december 2009,
16 december 2021 en
25 januari 2022

Installatie- en isolatie

Arbowet
artikelen 3, 5, 6, 7, 8, 11, onderdelen b en c,
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.19, 4.1, 4.2, 4.10a t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.45 t/m 4.48a, 4.52 t/m 4.54b, 5.2, t/m 5.5, 6.8 t/m 6.11, 6.11a, tweede en derde lid, 6.29b, 6.29c, 7.2, 7.3 t/m 7.5, 7.11a, eerste en tweede lid, 7.18, vierde lid, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1 en 8.2, Productenbesluit asbest art. 4-5

Arbeidsmiddelen (elektrische installaties), inrichting arbeidsplaatsen (werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen (asbest, kwartsstof), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Installatie- en isolatie
21 april 2009,
28 november 2016,
13 augustus 2009,
10 maart 2011,
26 februari 2014,
4 april 2016,
2 december 2016,
7 december 2016,
22 november 2017,
2 augustus 2019,
23 januari 2020 en
25 maart 2021

Jeugdzorg

Arbowet artikelen 3, 5, 13, 14 en 15 Arbobesluit artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Jeugdzorg 16 mei 2008,
25 oktober 2010,
26 januari 2012,
25 september 2015 en 11 april 2023

Kaasgroothandel

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 10 Arbobesluit
artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.15, 3.17, 3.19, 4.1b, 4.1c, eerste lid, onder i, 4.4, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.8 en 8.10

Fysieke belasting (dragen/tillen, tillen van hele kazen, beeldschermwerk, leeftijdsproof werkplekken), fysische factoren (klimaat, geluid), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf
20 maart 2009,
11 juni 2010,
2 december 2010,
6 juli 2011,
26 juni 2013 en
18 oktober 2021

Kabel & Telecom

Arbowet
artikel 8 en 11
Arbobesluit
artikel 3.2, 3.4, 3.11, 3.14, 3.15, 3.17, 4.89, 5.1 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.8a, 7.11a, 8.1 t/m 8.3 en 8.4
artikel
Arboregeling
artikel 5.1 t/m 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, handmatig bestraten, tillen, dragen, duwen en trekken, hand- en armtrillingen), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, stootgevaar, struikelen en uitglijden, vallende voorwerpen), persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen (beknelling en pletten, zakelijk autorijden), gevaarlijke stoffen (maatregelen besmette gebieden)

13 september 2017

Kappers

Arbowet
artikel 3
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.1c, eerste lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.13a

Fysieke belasting (ergonomie, zwangeren), gevaarlijke stoffen(allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)

Arbocatalogus Kappers
25 maart 2014

Kassenbouw- en installatie

Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte)

Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw
23 december 2009

Keramische (proces)industrie

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 18
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4,6, 4.10c, 4.10d, 4.17, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.15, 7.16, 7.20 en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag, risico’s keramische vezels)

Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie16 juli 2009, 28 april 2010 en
30 november 2017

Kinderopvang

Arbowet artikelen 3, 5,14 en 15 Arbobesluit artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.3a, 5.3b, 5.4, 5.5. en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Kinderopvang
6 juni 2008,
25 oktober 2010,
26 januari 2012,
25 september 2015 en 11 april 2023

Kunsteducatie

Arbowet
artikelen 3, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus Kunsteducatie
10 augustus 2009, 9 december 2010 en
26 januari 2012

Linnenverhuur- en wasserijbedrijven

Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Textielverzorging
2 december 2010

Meelfabrikanten

Arbowet
artikelen 3, 4, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.163.17, 4.1, eerste lid, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, explosieve atmosferen, valgevaar)

Arbocatalogus voor de meelfabrikanten
6 juli 2011

Melkvee en graasdieren

Arbowet
artikelen 8 en 10
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.4, vijfde lid, 4.87a, 4.97d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.11c, tweede lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen, diergeneesmiddelen, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, zoönosen en hogedrukreiniger), fysische factoren (lawaai, temperatuur)

Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren
9 december 2009,
1 december 2012 en
21 oktober 2022

Metaalbewerking en metalektro

Arbowet
artikelen 5, 8 en 18
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.5g, 3.5h, 3.16 lid 1, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17, 4.18, 5.3b, 5.13, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23 eerste en tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen, inhalatierisico’s, reinigen en ontvetten met spuitbus), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte, zagen), arbeidsplaatsen (besloten ruimten, valgevaar, zagen)

Arbocatalogus Metaalbewerking en metalectro
7 april 2008,
24 december 2009,
24 juni 2011,
16 januari 2012,
13 maart 2013,
5 juni 2013,
19 december 2013,
26 februari 2014,
24 maart 2014,
19 juli 2016,
27 oktober 2016,
13 februari 2018,
28 juli 2021,
21 juli 2022 en
21 maart 2023

Metaalconservering

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 2.28, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5g, 3.16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysische factoren (trillingen, geluid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (besloten ruimten)

Arbocatalogus Metaalconservering
25 april 2012

Meubelindustrie

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.43, 1.47, 2.15, 3.5, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.5, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (tillen, werkhouding zwangeren, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting, trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (houtstof, oplosmiddelen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (afmetingen, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de meubelindustrie
29 april 2014

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Arbowet
artikelen 5, en 8.
Arbobesluit
artikelen 1.39, 2.15 eerste lid, 3.5c, 3.5e, 3.16 tweede lid, 4.2 lid 1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 4.10d, 4.47b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4.54d, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.92, 4.93, 4.97, 4.102 eerste lid, 4.105, 6.1 t/m 6.4 en 7.11 a.

machineveiligheid en arbeidsmiddelen, inrichtingseisen gebouwen, hijs- en hefgereedschappen, werken op hoogte, handgereedschap, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, werkdruk en sociale veiligheid

Arbocatalogus MBO
23 december 2009,
6 oktober 2010,
4 januari 2016,
21 februari 2019 en
31 januari 2023

Mode- en interieurindustrie

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.42, 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid, fysische belasting (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, werkdruk), jongeren

Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie
17 november 2009,
31 maart 2011
20 januari 2012
1 juni 2012 en
18 augustus 2017

Mode- en sportbranche

Arbowet
artikelen 3, tweede lid en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.19, 5.2 t/m 5.12, 5.13a en 6.1 t/m 6.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk, tillen/dragen, duwen/trekken, kassawerk)

Arbocatalogus voor de Mode- en sportbranche
15 april 2013,
15 juli 2013,
2 september 2020 en
26 maart 2021

Motorenrevisiebedrijven

Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, hoofdstuk 5, afdeling 1, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
14 december 2009,
20 oktober 2011,
22 december 2011,
20 januari 2012, 1 februari 2012 en
23 december 2016

Natuursteen

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar), gevaarlijke stoffen voor huishoudelijk en kantinepersoneel

Arbocatalogus Natuursteen
23 december 2009, 10 maart 2011 en
26 januari 2012

Netwerkbedrijven energiesector

Arbowet
artikelen 3, eerste en tweede lid, onder c, 5 en 18
Arbobesluit
artikelen 2.15, 2.23, 2.29, 3.2, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.29, 3.30, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.18, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4.54d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23, 7.34, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, SF6, harsen verbrande kunststofmoffen, explosiegevaar), biologische agentia (dierziekte-uitbraak) fysische factoren (temperatuur, geluid, UV-straling, trillingen en schokken), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen, handmatig opbreken en herbestraten), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, werken in nauwe ruimtes) en arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector
24 december 2009,
1 november 2010,
4 mei 2011,
2 mei 2012,
14 november 2012,
23 oktober 2013,
3 maart 2014 en
13 september 2018

Onderwijs, primair

Arbowet
artikelen 1, tweede en derde lid, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19
Arbobesluit
artikelen 1.10, 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, tweede en derde lid, 4.10d, 4.18, 4.85, 4.87a, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.4a, 7.7, eerste lid, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3 Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld tegen personeel, discriminatie, sociale veiligheid, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia (legionella), fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), arbeidsplaatsen (inrichting, speeltoestellen, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (algemeen, ladders en trappen), gevaarlijke stoffen, zwangerschap, algemeen arbobeleid (arbozorg, begeleiden nieuw personeel, stagiaires, preventiemedewerker, inrichting BHV-organisatie

Arbocatalogus PO
28 mei 2009,
18 februari 2011,
2 juli 2012,
13 juni 2014 en
16 augustus 2019

Onderwijs, voortgezet

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19
Arbobesluit
artikelen 1.40, 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.13, 7.16, 7.21, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.9
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.10

Inrichting arbeidsplaatsen (explosieve atmosferen, vluchtwegen, noodverlichting, doorgangen, valgevaar, kantoorwerkplek, voorkomen snijden, vallen), arbeidsmiddelen (geschiktheid, besturing), fysieke belasting (tillen/dragen, duwen/trekken, ongunstige en repeterende bewegingen, beeldschermwerk), algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (klimaat, geluid), zwangeren/lacterenden, psychosociale arbeidsbelasting (werkstress, ongewenst gedrag), arbozorg, inventarisatie en evaluatie van risico’s en corona

Arbocatalogus-VO
28 augustus 2008,
28 mei 2009,
3 december 2012,
6 november 2014,
27 augustus 2020 en
26 januari 2023

Onderzoeksinstellingen

Arbowet
artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 en 15
Arbobesluit
artikelen 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 en 7.4a
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid), fysische factoren (klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, ongewenst gedrag) arbozorg (bouw, BHV)

Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI)
14 december 2009,
31 mei 2012
en
3 december 2012

Openbare bibliotheken

Arbowet
artikelen 3, 5 en 15
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 en 6.4

Fysieke belasting (ergonomie), rouleerschema, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting, ongewenst gedrag en publieksagressie), beeldschermwerk, verlichting en gezond en veilig werken

Arbocatalogus Openbare Bibliotheken
3 april 2008,
22 juli 2013,
17 november 2020 en
16 september 2022.

Orgelbouwers

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikel 4.20a

Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus van de orgelbouwers
21 december 2009
en
19 december 2013

Orthopedische schoentechnicus

Arbowet
artikelen 3, 8 en 15
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 4.4, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (afmeting en volume), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus
5 oktober 2009
en
6 mei 2010

Overdrukwerk

Arbowet
artikel 8
Arbobesluit
artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20
Arboregeling
Bijlage XVI, onder A

Fysische factoren (overdruk)

Arbocatalogus Werken onder overdruk
23 december 2009
en
2 april 2014

Paardenhouderij

Arbowet
artikelen 3, 8 en 15
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.1c, 4.4, vijfde lid, 4.6, 4.7, 4.45 t/m 4.54, 4.87a, 4.87b, 4.97d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7 t/m 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof, Legionella, asbest), bedrijfshulpverlening, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen, werken door 65-plussers), fysische factoren (geluid), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Paardenhouderij
9 december 2009,
3 september 2014,
28 maart 2017 en
21 oktober 2022

Papier en karton

Arbowet
artikelen 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, 5, 8, 11, 14 en 18 Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2 t/m 3.5, 3.5g, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.4, 4.16, tweede lid, 4.17, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.1 t/m 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7 t/m 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23 t/m 7.23d, 8.3 en 8.4

Arbeidsmiddelen (algemeen, lockout, tagout, tryout, dakrandbeveiliging), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, dieselmotoremissie (heftruck met hefvermogen 4 ton of minder)), fysische factoren (geluid, temperatuur/heat stress, verlichting, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen, besloten ruimte) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen)

Arbocatalogus PKGV-Industrie
8 oktober 2008,
6 april 2009,
13 augustus 2009,
7 december 2009,
23 december 2009,
24 juni 2010,
4 november 2010 (2x),
5 augustus 2011,
17 mei 2013,
10 december 2013,
4 april 2016 en
16 september 2022.

Parketbedrijf

Arbowet
artikelen 3, 8 en 15
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus voor het parketbedrijf
16 december 2009,
22 maart 2010
en
3 mei 2010

Particuliere beveiliging

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, en 6.1
Arboregeling
artikel 5.1

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging
21 september 2009,
31 maart 2011,
26 januari 2012,
4 januari 2013,
17 juli 2017,
8 december 2017,
25 mei 2018,
6 maart 2019 en
23 januari 2020

Personenauto- en bedrijfsautobedrijven

Arbowet
artikelen 3, eerste lid, onder a, c en e, 8, 11 en 15
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/ smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, lasrook), fysische factoren (geluid, klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), arbeidsmiddelen (elektrische voertuigen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische voertuigen), zorgplicht, BHV, voorlichting en onderricht, verplichtingen werknemer, veiligheid op de werkplek, PBM

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
18 december 2008,
20 oktober 2011,
22 december 2011,
20 januari 2012,
1 februari 2012,
11 juli 2012,
3 december 2012,
19 december 2013,
9 december 2020,
23 april 2021 en
24 maart 2023

Platte daken

Arbowet
artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11 t/m 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.12, 7.4, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (w.o. valgevaar), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (kwartsstof en teer), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, elektromagnetische velden en temperatuur bij het werken met teerhoudende materialen)

Arbocatalogus Platte Daken
16 december 2009,
3 mei 2010,
15 oktober 2014,
31 maart 2017 en
29 juni 2021

Pluimveehouderij

Arbowet
artikel 8
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 4.1c, 4.4, vijfde lid, 4.87a, 4.97d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.11c, tweede lid, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen, diergeneesmiddelen, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, zoönosen en hogedrukreiniger

Arbocatalogus Pluimveehouderij
9 december 2009,
1 december 2012 en
21 oktober 2022

Pluimveeverwerkende industrie

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11 en 13
Arbobesluit
artikelen 1.41, 1.42, 3.2, 3.7, 3.9, 3.16, 3.19, 4.1, eerste lid, onder k, 4.5, 4.6, 4.85 t/m 4.99, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1 t/m 8.4 en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysische factoren (klimaat, geluid), arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Pluimvee
14 december 2009,
5 september 2014,
12 december 2014 en
28 juli 2017

Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11
Arbobesluit
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus PUR-producenten
14 december 2009
en
25 februari 2011

Producenten van lijmen en kitten

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Fysische factoren (geluid, temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Lijmen
17 december 2009
en
25 februari 2011

 

 

 

 

Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven)

Arbowet
artikelen 3, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.28, 2.42, 3.2, 3.5a t/m 3.5g, 3.6, 3.10, 3.16, 3.37t, 3.37v, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.7, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 5.2 t/m 5.5, 5.12, 6.2, 6.7 t/m 6.11, 6.11b t/m 6.11e, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 t/m 6.20, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23 t/m 723c, 7.34, 8.1 t/m 8.4 en 9.5b

Algemeen arbobeleid (offshore communicatie en calamiteiten), Fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen), fysische factoren (trillingen, temperatuur, geluid, duiken, EMV), arbeidsmiddelen (rolsteiger, platte daken, toegang tot de gondel, sky-climber), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, werken op hoogte, elektrische schok, helicopter-operaties, hoisting op windplatforms, veilig werken in ATEX-gebieden), gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, keramische vezels, brand- en explosiegevaar, bodemas, vliegas, lasrook, koel- en snijvloeistoffen), zwangeren

Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven energiesector
24 december 2009,
1 november 2010,
4 mei 2011,
2 mei 2012,
19 november 2012,
23 oktober 2013,
13 mei 2016,
2 september 2016,
19 oktober 2016 en
3 maart 2017

Provincies

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 9 en 11
Arbobesluit
artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.15, 3.2, 3.5, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 5.1 t/m 5.12, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18, 7.23b, 7.23d en 7.34
Arboregeling
Hoofdstuk 5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk/stress, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), (fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (duiken, licht, klimaat en verbranding, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (werken langs de weg, besloten ruimten, verstikking, oogletsel, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (machines), gevaarlijke stoffen (biologische agentia), HNW

Arbocatalogus Provincies
12 juni 2009,
10 maart 2011,
15 september 2011,
5 november 2013,
1 augustus 2016,
20 november 2018,
6 februari 2019,
17 november 2020 en
1 februari 2021

 

 

 

 

Railinfra

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.26, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, vijfde lid, 3.9, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.4 t/m 4.7, 4.18, 4.84, 4.85, 4.86, 4.86a,4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.4, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3 t/m 7.5, 7.8, 7.17a, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a t/m c, 8, 8.1, 8.2 en 8.4
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2

Arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, montage en onderhoud, hijs- en hefwerkzaamheden, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen; geluid, verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, besloten ruimten, werken op hoogte/valgevaar, veilig werken met hoogspanning), gevaarlijke stoffen (kwarts), biologische agentia

Arbocatalogus Arbo Spoor(t)
19 juni 2008,
24 september 2009,
16 december 2009,
19 maart 2010,
20 juli 2010,
18 februari 2011,
7 december 2011,
11 maart 2013,
25 september 2015,
15 februari 2017 en
1 september 2021

Reclameproductie

Arbowet
artikelen 3, 5, 13 en 15
Arbobesluit
artikelen 3.2, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 6.8 t/m 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.16 en 8.1 t/m 8.4

Fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid, fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Sign
14 april 2010,
15 januari 2013 en
14 juli 2015

Recreatie

Arbowet
artikelen 3, 8, 11 en 44
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 5.1, t/m 5.5, 5.12, 6.1 en 6.7 t/m 6.9
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, arbeidsdiscriminatie en ongewenste omgangsvormen), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (klimaat, geluid)

Arbocatalogus recreatie
26 maart 2009,
27 oktober 2009,
18 februari 2011,
1 februari 2012,
23 oktober 2012,
3 april 2015 en
26 maart 2021

Reisbranche

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 15
Arbobesluit
artikelen 1.43, 1.44, 1.47, 1.51, 2.15, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87b. 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5,12, 6.1, 6.3 en 6.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), biologische agentia (infectiepreventie), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus voor de reisbranche
18 juli 2014

Rijk en rechterlijke macht

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11 en 44
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, beeldschermbrillen), fysische factoren (klimaat, verlichting), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), corona

Arbocatalogus sector Rijk
9 april 2010,
2 december 2010,
31 oktober 2011,
5 september 2013,
20 december 2017 en
3 december 2020

Rubberproducenten

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11
Arbobesluit
artikelen 1.42, 3.2 t/m 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17 t/m 4.20, 4.107, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m,6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18 t/m,7.18b, 7.20, 7.23,7.23a, 7.23d, 8.1 t/m 8.4
Arboregeling
artikelen 8.2 t/m 8.11, 8.16, 8.18 t/m 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Rubber
14 december 2009 en
25 februari 2011

Schilderen en vastgoedonderhoud

Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers)

Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud
14 december 2009

Schoenherstellers

Arbowet
artikel 3, tweedelid
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18

Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen)

Arbocatalogus Schoentechniek
23 december 2009

Schoonmaak- en glazenwassersbranche

Arbowet
artikelen 1, 3, 5, 8, eerste tot en met derde lid, en 18
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste t/m vierde lid, vijfde lid, onder, a, en zevende lid, 4.3, derde lid, 4.4, eerste t/m vijfde lid, 4.5, vierde lid, onder a, b en c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, eerste t/m derde lid, 4.10d, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91, vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91, eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13 t/m 7.15, 7.23 en 8.1, zesde lid

Fysieke belasting, biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte, fysische factoren (lawaai)

Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche
13 februari 2008
14 mei 2008,
26 februari 2014,
4 april 2016,
13 mei 2016,
19 februari 2020,
20 januari 2021 en
2 augustus 2022

Slopen

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.27, 3.28, 3.29, 3.34, 4.1c, 4.2, 4.45, 4.45a, 4.47c, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.21, 7.23, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.35, 8.3 en 8.4
Arboregeling artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (kwarts, asbest), arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Slopen
9 december 2010
en
12 mei 2011

Sociaal werk

Arbowet
Arbowet artikelen 3, 5, 13, 14 en 15 Arbobesluit artikelen 1.47, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.9 t/m 5.12, 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), algemeen arbobeleid (BHV), biologische agentia

Arbocatalogus sector Sociaal Werk (voorheen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening)
12 november 2010,
26 januari 2012,
25 september 2015 en
11 april 2023

Sociale werkvoorziening

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 18
Arbobesluit
artikelen, 2.15, 3.2, 3.4, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening 17 november 2009,
10 maart 2011,
17 mei 2013 en
19 december 2014

Sport

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Sport
21 juli 2009
en
13 augustus 2009

Takel- en bergingsbedrijven

Arbowet
Artikel 3, derde lid
Arbobesluit
artikelen 2.15 en 3.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), arbeidsplaats (veiligheid langs de weg)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

Tank- en wasstations

Arbowet
artikel 3, eerste en tweede lid, 5, 8 en 15
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.1c, 4.6, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.87b, 5.4, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 en 8.3
Arboregeling
art. 5.1 t/m 5.3

Gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, algemeen, auto- en truckwasmiddelen), biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid, klimaat), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations
4 september 2009,
26 augustus 2011,
20 oktober 2011,
11 december 2013,
29 april 2014 en
3 april 2018

Tapijt- en textielindustrie

Arbowet artikelen
3, 5 en 8
Arbobesluit artikelen
1.36, 1.40, 1.42, 2.15, 3.19, 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 5.15, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3
Arboregeling artikelen
5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaats (kantoor), bijzondere groepen (anderstaligen, laaggeletterden, jongeren, stagiaires en uitzendkrachten), psychosociale arbeidsbelasting

Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie
7 december 2009,
6 december 2011,
1 februari 2012,
29 maart 2012,
23 oktober 2012,
31 december 2015,
18 augustus 2017,
4 december 2017 en
30 november 2020

Taxivervoer

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Gezond aan het stuur
24 december 2009

Technische groothandel

Arbowet
artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste en derde lid, 8, eerste t/m derde lid, en 15
Arbobesluit
artikelen 1.42, 3.1b t/m 3.5, 3.5e, 3.5g, 3.6 t/m 3.9, 3.14 t/m 3.18, 4.1c, 4.6, 4.17, 4.18, 5.2 t/m 5.4, 5.8 t/m 5.12, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.14 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, eerste lid, 7.23d, eerste lid, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissie en uitlaatgassen), arbeidsplaatsen (stellingen, vloeren, bordessen, laadstations, routes, transport, accu laden, vluchtwegen), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Technische groothandel
21 januari 2013,
7 april 2015 en
25 maart 2021

Tentoonstellingsbedrijven

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11 en 19
Arbobesluit
artikelen 1.42, eerste t/m derde lid, 2.15, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2 t/m 5.6, 5.10, 5.13a, onder b t/m d, en 8.3, eerste lid

Gevaarlijke stoffen (houtstof, vluchtige organische stoffen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting

Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven
21 december 2009,
6 juli 2011 en
23 juli 2021

Textielreinigingsbedrijven

Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, t.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Textielverzorging
2 december 2010

Thermoplastenverwerkende bedrijven

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11
Arbobesluit
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,
arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Thermoplasten
14 december 2009
en
25 februari 2011

Timmerindustrie

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder b, e, f en h, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, eerste en tweede lid, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysische factoren (geluid), arbeidsplaatsen (algemeen), gevaarlijke stoffen (houtstof), arbeidsmiddelen (vereisten, besturingssysteem)

Arbocatalogus Timmerindustrie
7 juli 2011,
22 augustus 2012,
2 juli 2021,
5 augustus 2021 en
13 februari 2023

Transport en logistiek

Arbowet
artikelen 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.1b, 3.2, 3.4, 3.5a t/m 3.5g, eerste, tweede en derde lid, onder b, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10a t/m 4.23, 4.104 t/m 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.11, 6.1 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.18, 7.18a, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2

Fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen, licht), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, opslag, vervoer verontreinigde grond, riool- en baggerslib), arbeidsmiddelen (keuringen, veiligheid, hefwerktuigen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar verstikking e.d., vluchtwegen, valgevaar, gevaar door voorwerpen, onderhoudsput, acculaadstation)

Arbocatalogus Transport en Logistiek
31 mei 2012,
11 januari 2019 en
3 februari 2021

Tuincentra

Arbowet
artikelen 3, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, tweede, derde en vierde lid, 4.91, zesde lid, 4.102 en 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), biologische agentia

Arbocatalogus Tuincentra
14 december 2009
en
6 mei 2010

Tuinzaadbedrijven

Arbowet
artikelen 3, 5, eerste lid, 8 en 10, eerste lid
Arbobesluit
artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.48, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.7, 4.15, eerste lid, 4.17, 4.18, 4.19, onder a en b, 4.23, 4.105, 4.108, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 9.5

Gevaarlijke stoffen (algemeen, plantaardige materialen en huidreacties, zaadstof, herbetreding, zuurkast en laminaire flowkast, autoclaaf, pilleren), fysieke belasting (ergonomie, microscoopwerk en pipetteren, duwen en trekken, tillen en dragen), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, veilig werken met messen, buisrailsysteem, werken op hoogte), werkplekinrichting (magazijnwerk, elektrische installaties, inrichtingseisen), zwangeren, gevaar voor derden en alleen werken

Arbocatalogus tuinzaadbedrijven
16 juli 2009,
12 november 2012,
21 mei 2013,
5 augustus 2021,
8 augustus 2022 en
26 augustus 2022

Uitgeverijen

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.3, tweede lid, 5.4, 5.9, 5.10, 5.12, 6.3 en 6.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting)

Arbocatalogus Gezond Uitgeven!
29 januari 2009,
7 mei 2012 en
2 juli 2021

Uitvaartzorg

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2
Arboregeling
artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenste omgangsvormen, werkdruk, emotionele belasting), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg
7 december 2009

Uitzendbranche, vaste medewerkers

Arbowet
artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 814, eerste lid, 15 en 19
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.19 en 5.7 t/m 5.15
Arboregeling
artikelen 5.1 t/m 5.3 en 5.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk) algemeen arbobeleid (BHV, arbeid en zwangerschap)

Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers
17 augustus 2009,
13 september 2011,
15 januari 2016 en
20 februari 2019

Universiteiten

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 15
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.5c, eerste lid, 4.1c, 4.1d, eerste lid, 4.2 t/m 4.4, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 5.1 t/m, 5.3, 5.9 t/m 5.12, 5.14, 6.1, 6.2 en 6.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsomstandighedenbeleid (risico-inventarisatie en evaluatie, voorlichting, onderricht en toezicht), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (verlichting/temperatuur/luchtverversing bij werken met gevaarlijke stoffen), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten
24 september 2009,
8 maart 2012,
16 juli 2013,
5 september 2013 en
15 december 2014

Universitaire Medische Centra

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11, 15 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.47, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97, 4.102, 4.105, 4.107, 4.108, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 5.14, 6.12, 6.28, 6.29b, 6.29c, 8.1, 8.2 8.3, 8.4 en 9.5a, derde lid
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, veilig werken met geneesmiddelen, inhalatie anesthetica, cytostatica, biologische agentia, proefdier-allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (straling: MRI), zwangerschap

Arbocatalogus van de universitaire medische centra
16 januari 2009,
1 oktober 2009,
11 december 2009,
7 april 2011,
31 augustus 2012,
11 juli 2014,
7 oktober 2014,
5 november 2014,
16 april 2018,
30 april 2020 en
25 maart 2021

Varkenshouderij

Arbowet
artikel 8
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.4, vijfde lid, 4.87a, 4.97d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.11c, tweede lid, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen, diergeneesmiddelen, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, zoönosen en hogedrukreiniger)

Arbocatalogus Varkenshouderij
11 december 2009,
1 december 2012 en
21 oktober 2022

Verf- en drukinktindustrie

Arbobesluit
artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar vallende voorwerpen)

Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie
14 december 2009

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 15
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.17, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12 en 8.1 t/m 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid, algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus VVT
27 maart 2009,
2 juni 2010,
5 december 2011,
13 juli 2012,
20 mei 2016 en
20 september 2018

Verplichte sociale verzekeringen

Arbowet
artikelen 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus UWV/SVB
21 december 2009

Vertikaal transport

Arbowet
artikelen 8 en 10
Arbobesluit
artikelen 2.28, 2.35, 3.5, tweede lid, 3.17, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, eerste lid, 7.23d en 8.1 t/m 8.3

Algemeen arbobeleid (voorlichting, instructie, toezicht), inrichting arbeidsplaatsen (i.v.m. elektrische installaties), machineveiligheid (hijsen), fysische factoren (geluid) en werkbakken aan hijskranen

Arbocatalogus Vertikaal Transport
6 juli 2010,
4 mei 2011,
3 juni 2016 en
29 augustus 2022

Verzekeringen

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, en 8
Arbobesluit
artikelen 1.41, 1.42, 2.15, 3.48, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.13a
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Verzekeringen Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (beeldschermwerk), zwangeren

Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf
27 maart 2009,
11 februari 2011,
23 oktober 2012 en
2 juli 2020

Vlakglas

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11 en 12
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.14 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.87b, 5.1 t/m 5.6, 6.7 t/m 6.11, 6.12d t/m 6.12f, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a en 8.1 t/m 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, handmatig tillen en dragen, openen houten kisten en frames met glas), inrichting arbeidsplaats (valgevaar, uitglijden, struikelen, snijletsel), arbeidsmiddelen (algemene veiligheid, opslag van glas), fysische factoren (geluid, kunstmatige optische straling), gevaarlijke stoffen (lood, vluchtige oplosmiddelen, zwaveldioxide, biologische agentia(legionella), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de vlakglasbranche
15 september 2009,
6 juli 2010,
6 juli 2011,
1 december 2011,
3 december 2012,
7 april 2015 en
31 augustus 2017

Vleesindustrie

Arbowet
artikelen 3, 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.15, 3.17 t/m 3.25, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 8.2 en 8.10

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting werkplek (klimaat), arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (biologische agentia)

Arbocatalogus voor de vleessector
12 oktober 2009,
12 augustus 2016 en
4 november 2021

Vleeswaren

Arbowet
artikelen 3, 5, 8, 11 en 13
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.102, 5.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.16, 7.17c, eerste lid, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen (biologische agentia)

Arbocatalogus voor de vleeswarensector
9 november 2009,
12 augustus 2016 en
4 november 2021

Voetverzorging

Arbowet
artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid en 18
Arbobesluit
artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 t/m 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap

Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf
27 mei 2009

Waterbedrijven

Arbowet
artikelen 5 en 8
Arbobesluit
artikelen 2.23 t/m 2.35, 3.2, 3.11, 3.15, 4.2, 4.18, vierde lid, 4.45, 5.1 t/m 5.6, 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Algemeen arbobeleid (bouwproces) gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen, asbest), persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting (knielen en kruipen, hand- en armtrillingen, tillen en dragen, struikelen en uitglijden), arbeidsmiddelen (aarding), inventarisatie en evaluatie risico’s, toegankelijke werkplek en controle hierop, markering werkplek, voorkomen blootstelling en preventieve maatregelen aanboring PE leiding, conditiebepaling, opknappen/plaatsen asbest cement

Arbocatalogus Waterbedrijven
17 juni 2015,
26 juni 2018,
4 november 2020 en
8 augustus 2022

Waterbouw

Arbowet
artikelen 1, derde lid, onder h, 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, 8, 11, onder b, en 44
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5f t/m 3.5h, 3.6, 3.8 t/m 3.10, 3.13 t/m 3.17, 3.19, 3.30, 4.1, 4.1c, 4.2 t/m, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.10d, 4.18, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid, onder a, 4.84, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 5.2 t/m 5.6, 5.9 t/m 5.12, 6.1, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.12 t/m 6.12g, 6.15, 5.16, 6.18, hoofdstukken 7 en 8
Arboregeling
artikelen 5.1 t/m 5.3 en 7.6

Algemeen arbobeleid (BHV/brandveiligheid, RI&E), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, valgevaar, elektrische installaties, besloten ruimten, explosieveiligheid, besloten ruimten, brandmelding/bestrijding), fysische factoren (lawaai, duiken, niet-ioniserende straling, trillingen, temperatuur), arbeidsmiddelen (algemeen, steigers, werkbakken, ladders, hijsen/heffen, trekken, slepen, ankeren, meren, ontmeren), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (verontreinigde grond, kwarts, stortmateriaal, lasrook, biologische agentia), fysieke belasting (ergonomie, bij duiken, bij steenzetwerk)

Arbocatalogus Waterbouw
7 oktober 2008,
24 oktober 2008,
7 april 2010,
29 maart 2011,
31 mei 2012,
8 maart 2013,
7 mei 2013,
22 juli 2015 en
20 mei 2016

Waterschappen

Arbowet
artikelen 1, derde lid, 3, 5 en 15
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a t/m 3.5f, onderdeel a en b, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15 t/m 3.17,4.6, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97 t/m 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, tweede lid, 7.20 lid 6 en 7, 7.23, 7.23c en 8.1 t/m 8.3

Algemeen arbobeleid (alleen werken), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk en ongewenst gedrag), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen/vallen/uitglijden, voorkomen gevaar door voorwerpen ed., explosieveiligheid, knellen, pletten en snijden), biologische agentia, arbeidsmiddelen (algemene voorschriften, besturing)

Arbocatalogus sector Waterschappen
7 december 2009,
4 november 2011,
22 augustus 2012,
4 september 2013,
3 september 2014,
15 januari 2016,
26 juni 2018,
10 januari 2020,
5 mei 2021,
9 juli 2021 en
25 januari 2022

Wonen

Arbowet
artikelen 3, tweede lid, en 8
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.19, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.1b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.62a, 4.62b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikel 4.32a

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, hardhout stof)

Arbocatalogus voor de Wonenbranche
17 december 2009
12 februari 2013,
15 september 2020 en
24 maart 2021

Zacht PVC

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 5.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus productie zacht PVC
14 december 2009
en
25 februari 2011

Zeescheepvaart

Arbobesluit
artikelen 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25

Arbeidsmiddelen (m.b.t. (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen

Arbocatalogus voor de zeescheepvaart
25 september 2009

Ziekenhuizen algemene en categorale

Arbowet
artikelen 3, 4, 5, 8, 11, 15 en 16
Arbobesluit
artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid, onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, eerste tot en met derde lid, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikel 5.2

Fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag (onderling)), gevaarlijke stoffen (veilig werken met geneesmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren, bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen
9 juni 2009,
5 februari 2014 en
30 april 2020

Zoetwarenindustrie

Arbowet
artikelen 3, 5, 8 en 11
Arbobesluit
artikelen 3, 3.3b, 3.4, 3.14, 3.15. 3.16, 3.17, 4.1, 4.1b, tweede lid, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.37 t/m 4.54a, 4.54b en 4.54d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17c, 7.18, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie). Fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (w.o. meelstof, asbest, lasrook en PBM)

Arbocatalogus Zoetwarenbranche (koek en snoep),
24 juni 2011,
3 mei 2017,
22 juli 2020,
2 december 2021 en
8 februari 2022

Zuivelindustrie

Arbowet
artikelen 5, 8 en 15
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 8.2 en 8.10

Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, elektrische installaties, railing/hekwerk bordessen & tanks), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie
24 september 2009,
31 augustus 2012,
11 april 2013 en
14 november 2017